Företagsstyrning

Du driver. Men du skall styra också.

Det är många beslut i luften. Stora och små. Varje dag. Att vara företagsledare och entreprenör är inte en roll, det är många roller: VD, personalchef, ekonomichef, försäljningschef. Lägg till produkt- och produktionsexpert också, för det är inte ovanligt.

Vardagens alla planerade och oplanerade händelser innebär att mycket av den framåtsyftande processen får gå på lägre varv. Det finns heller ingen självklar person att delegera till eller bolla de stora frågorna med.

Du känner igen situationen. Det är din verklighet, din vardag.

Vi på Anacka jobbar tillsammans med så många företagsledare att vi sett mönstret tydligt och anpassat vår affärsmodell till det. Hela vårt fokus är att kugga in i din verksamhet på dina villkor och med de resurser du själv saknar. Dessutom har vi drivläge på våra kuggar som skapar kraft och tempo.

Inom affärsområdet Företagsstyrning erbjuder vi skräddarsydda tjänster som ökar företagets tillväxt och lönsamhet. En förutsättning för att kunna ge rätt råd för rätt beslut är att det finns relevanta ekonomiska underlag och insikter om de omvärldsfaktorer som kommer att påverka företagets utveckling. Vi hjälper er med att ta fram dessa beslutsunderlag och stöttar er sedan operativ så att ni når uppsatta affärsmål. Det är det vi kallar ”målstyrd affärsutveckling”

Våra medarbetare har specialistkunskap och stor erfarenhet inom följande områden

  • Affärsutveckling, strategisk och operativ nivå
  • Affärsanalys
  • Beslutstöd
  • Ekonomistyrning
  • Affärsjuridik

Vill du veta mer om hur vi kan öka tillväxt och lönsamhet i ditt företag? Kontakta då Andreas Molander.


Andreas Molander

Tel: 0768 – 14 71 47

andreas.molander@anacka.se