Om oss

Vårt driv och erfarenhet är vår spets.

Vi på Anacka erbjuder ägare, styrelse och företagsledning kvalificerade managementtjänster inom målstyrd affärsutveckling. Vi ser människan bakom, och anlitas ofta just för vår empatiska förmåga att förstå ägare och företags verkliga förutsättningar och behov. För att lyckas med lönsam tillväxt i ägarledda företag krävs att man kan hantera både hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa fokus och driv framåt. Sedan starten 2003 har Anacka hjälpt över hundra företag i olika branscher att utvecklas och skapa lönsamma affärer.

Här kan du läsa vad några av våra kunder säger om oss:

”Jag har anlitat Anacka sedan 2010 och vill påstå att vi aldrig kommit dit vi är i dag utan den hjälp vi fått med struktur, expansion och varumärkesbyggande. Personligen har jag haft stor nytta av Robert Carléns djupa kunskap och långa erfarenhet inom affärsutveckling. Jag har även vid flera tillfällen fått möjlighet att få hjälp av Annette Ögrens specialistkunskap. Jag kan varmt rekommendera Anacka till alla företagsledare med ambitionen att utveckla sitt företag. Anacka gör stor skillnad”

Vd, företag inom försäkringsbranschen

”Jag har haft kontakt med Anacka under de senaste 15 åren i samband med olika frågor om bolagsstyrning. Det som präglat min upplevelse är deras professionalism och att de alltid levererar till 100% när det gäller kompetens, diskretion och rak och enkel kommunikation.
Under 2016 tog vi beslut att förstärka vår egen styrelse och välja in vår första externa styrelseordförande. De egenskaper vi sökte i vår nya styrelseordförande var, utöver en stark kompetens inom styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor, djup förståelse och insikt i ledarskapets betydelse för en organisations möjlighet att nå sina mål. Vårt val föll på Robert Carlén från Anacka. Vi har nu inlett en mycket stark tillväxtresa där Robert har en nyckelroll.”

Vd, företagsägare inom Ledarutveckling och Chefsrekrytering

”När jag skulle göra mitt första egna företagsförvärv insåg jag snabbt att det krävdes specialistkompetens inom en rad olika områden som jag själv inte hade. För att känna mig trygg bestämde jag mig för att anlitade en extern konsult. Valet föll då på Företagsstyrning Väst som snabbt tog ett helhetsansvar från inledande förberedelser, förhandling, avtal och ända till själva tillträdet. Mitt samarbete med Anacka har löpt på sedan dess, främst handlar det om olika insatser för ökad tillväxt och lönsamhet i flera av mina bolag. Jag hoppas att jag snart ska göra ett nytt förvärv och kommer då självklart anlita Anacka igen.”

Vd, företagsägare och entreprenör

”Anacka medverkar sedan några år tillbaka i vårt styrelsearbete. Deras fokus på struktur, lönsamhet och strategiska tillväxtfrågor har satt en positiv prägel på hela företaget. Nu arbetar vi alla tillsammans framåt med rätt frågor på agendan. Vi står starkare och är mer fokuserade och kommer kunna möta oförutsägbara händelser på ett betydligt bättre sätt än tidigare.”

Vd, inom bygg och fastighetsbranschen

”Vi har använt Anacka för internutbildningar, som moderatorer i en förvärvsprocess och dessutom för ett pågående styrelseuppdrag och är mycket nöjda med samarbetet. Anacka har varit en viktig samarbetspartner i vår utveckling och på vår tillväxtresa.”

Företagsledarare, entreprenörsföretag specialiserat på putsning och murning