Skip to main content

Vi erbjuder ägare, styrelse och VD konsulttjänster inom ägarfrågor, företagsutveckling och transaktioner

Vi är ANACKA

Entreprenörer behöver någon att prata med som ger fler perspektiv än de man får av sin egen spegelbild. 

På Anacka möter du ett team med bred kompetens inom ägarfrågor, företagsutveckling och transaktion.

Vi hjälper ägaren oavsett var i utvecklingskurvan bolaget befinner sig.

Ägarfrågor

Anacka inriktar sig på ägarledda bolag och då med starkt fokus på ägarfrågor. Vi betraktar oss som ägararbetare och tror att tydliga ambitioner, tydlig vision och ägaragenda ökar chansen till framgång, särskilt vid tillväxtresor.

Vi hjälper dig att…

Ta fram en ägarstrategi som är anpassad till ditt bolags unika förutsättningar. Vi hjälper dig att definiera dina ägarambitioner, identifiera dina ägarutmaningar och hitta lösningar som passar just dig.

Vi utgår alltid från varje ägare som är unik och arbetet med ägarfrågorna mynnar ut i ett ägardirektiv. Ett sådant direktiv hanterar allt ifrån lönsamhet- och omsättningsmål till vilka värderingar ägarna vill att bolaget ska ha. För ägarna är processen viktig och ger ofta många svar samtidigt som ägardirektivet skapar den karta som en styrelse eller organisationen behöver för att navigera. Man kan se ägardirektivet som fyren man navigerar efter.

Vi ser ägarfrågorna som starten på bolagets utveckling och för att få bästa effekt i det fortsatta arbetet har vi även ett specifikt affärsområde som heter just företagsutveckling.

Företagsutveckling

Vi arbetar strategiskt tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål och vi har en hel palett med tjänster för att nå maximal potential. Vi arbetar nära våra kunder och är involverade i att ta fram beslutsunderlag, ta beslut och följa upp dem. Vi är som bäst när vi är med hela vägen och tar ansvar i både med och motgång.

Vi tror att…

Bolagsstyrning sker bäst genom att man har en tydlighet i när man är ägare, styrelse eller VD eller när frågor ska hanteras i en ledningsgrupp. Vi har ett affärsområde som vi kallar ägarfrågor och där har vi fullt fokus på ägarnas bästa och ett forum för att hantera dem. Inom vårt affärsområde Företagsutveckling tar vi utgångspunkt i styrelsearbete och styrelseliknande arbetssätt som vårt sätt att utveckla varje kunds bolag enligt uppsatta mål och för att nå maximal potential.

Styrelsens arbete är viktigt för att säkerställa att bolaget har en långsiktig och hållbar strategi.

Vi hjälper bland annat företag med att:
  • Utveckla en tydlig strategi
  • Identifiera och utvärdera möjligheter
  • Ta välgrundade beslut

Vår långa erfarenhet av strategiskt arbete och då styrelsearbete i synnerhet har gett oss ett nätverk av specialister inom juridik, skatt m.m. gör oss till en one-stop-shop för ägarledda bolag.

Transaktion - Företag

Överväger du att sälja ditt bolag eller funderar du på ett förvärv? Anacka erbjuder professionell rådgivning och omfattande erfarenhet för att stödja dig i beslutsprocessen. Med över 300 framgångsrika transaktioner har vi etablerat oss som en pålitlig expert inom företagstransaktioner.

Vi på Anacka förstår…

Att det finns utmaningar som ägare till små och medelstora bolag kan möta vid beslutsfattande. Därför är vi här som din pålitliga partner genom hela processen.

Vi fungerar som din engagerade transaktionsrådgivare för både företagsköp och -försäljningar. Från inledande värdering till det avslutande avtalet tar vårt erfarna team ansvar för varje steg i processen. Vi arbetar aktivt och diskret för att matcha dig med intresserade köpare eller potentiella objekt.

Med ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt, anpassar vi vår expertis för att möta varje bolags unika förutsättningar och möjligheter. Kontakta oss för att få mer information!

Transaktion - Fastighet

Vid försäljning eller förvärv av en fastighet är det en komplex process med många faktorer att överväga. Hos Anacka förstår vi att detta kan vara överväldigande. Därför finns vi här för att erbjuda vår expertis och rådgivning för att säkerställa en smidig genomförande av transaktionen.

Vi erbjuder…

Professionell rådgivning och praktisk hjälp under hela transaktionsprocessen. Oavsett om du står inför en försäljning eller förvärv av en fastighet, är vårt engagerade team redo att guida dig genom varje steg.

Anacka är din pålitliga transaktionsrådgivare, som tar fullt ansvar för varje steg i processen – från värdering till det avslutande överlåtelseavtalet. Vårt erfarna och kompetenta team arbetar aktivt och diskret för att effektivt koppla samman dig med intresserade köpare eller potentiella fastigheter.

Varför välja Anacka?

Med ett omfattande nätverk av nationella och lokala köpare, samt en beprövad erfarenhet av framgångsrika transaktioner sedan starten, kan du lita på oss som din dedikerade partner.

Kontakta oss

Vi finns på LinkedIn