Företagsstyrning Väst byter namn till Anacka.

2017-09-13

Sedan starten 2003 har Företagsstyrning Väst erbjudit kvalificerade managementtjänster till ägare, styrelse och företagsledning som vill skapa lönsam tillväxt. Efterfrågan på våra tjänster har ökat markant med tiden, vilket vi är mycket glad för. Detta har gjort att vi växlat upp i antalet medarbetare och affärsområden. Utöver affärsområdet ”Företagsstyrning– konsten att skapa lönsam tillväxt”, vässar vi nu vårt erbjudande inom affärsområdet ”Ägarskifte”.

Ingen tillväxt utan förändring. I samband med att vi växer har vi också försökt tydliggöra vår identitet och sätta ord på våra värderingar och arbetssätt. Hjärta, hjärna och lite jädrar anacka, alltid i den ordningen, tycker vi personifierar det vi står för.
Vad blir då mer naturligt än att också byta namn till Anacka. Namnbytet gäller från den 15 september. Då kan du också se vår nya grafiska profil på www.anacka.se

Varmt välkommen till Anacka – Målstyrd affärsutveckling.