Företagsstyrning rekryterar specialist inom Ägarskifte.

2017-05-25

I samband med att 40-talisterna i ägarledda företag går i pension i en allt snabbare takt har vi märkt av en ökad efterfrågan på våra tjänster inom ägarskifte. Vi är därför mycket glada över att kunna hälsa Hans Gundmar välkommen till oss. Hans har lång erfarenhet av att driva företag i olika branscher. Sedan 2002 har han främst arbetat som rådgivare inom affärsutveckling och ägarskiftesprocesser. Med Hans i vårt team förstärker vi vårt erbjudande rejält inom affärsområdet Ägarskifte säger Andreas Molander, daglig ledare på Anacka AB.