Företagsförsäljning

Som säljare av ett företag, hela eller delar, finns det mycket att tänka på. Kanske är det ett uppbyggt ”livsverk”. Förberedelser och beslut kan baseras både på mjuka värden och ekonomiska fakta.

• Hur hittar du som säljare ”bästa köpare”?
• Skall försäljning ske till extern köpare eller inom familjen genom ett generationsskifte?
• När skall det ske?
• Hur stark är viljan att faktiskt sälja?
• Förberedelser avseende privat ekonomi.
• Egen tid för genomförande? Oftast tar det mycket längre tid än vad man kanske först tror.

Efter denna första genomgång så är det oftast dags att se vidare på bland annat följande delar:

• Värdering inklusive genomgång av ekonomi och viktiga avtal
• Tänkbara ”bästa köpare”
• Finansiering, som säljare måste även du tänka på denna del
• Flera ägare / olika syn på värde och timing?
• Nyckelpersoner
• Medarbetare
• Kunder
• Leverantörer
• Juridik

Vad gör ditt företag attraktivt för en köpare?

Här följer några viktiga delar:
• ”Ordning och reda” i alla delar av verksamheten
• God jämn ekonomi och ekonomisk utveckling
• Avkastning som kan matcha förvärvskostnader
• Långsiktigt hållbar affärsidé och affärsmodell
• Kompetent personal
• Ledning / ägare går att ersätta utan störningar personal och kunder
• Stabila och trovärdiga kunder
• Bra fördelning av kunder
• Låg risk i garantier och andra affärsavtal
• Värdefulla leverantörer
• Egna produkter
• Utvecklingsmöjligheter


Hans Gundmar

Tel: 0734-22 82 99

hans.gundmar@anacka.se