Företagsköp

Köp av företag kan vara en snabb genväg till ökad tillväxt i ett befintligt företag eller ett alternativ till att starta ett första eget företag. I bästa fall bygger tanken på att köpa ett företag på en genomtänkt plan för hur man skall agera för att nå fram till ett framgångsrikt köp. För att skapa denna plan så finns det många frågor att ta ställning till. Här följer några;

• Stämmer ett köp med uppsatta mål och vision?
• Har jag de resurser som krävs: branschkunskap, ledning, personal, materiella och icke materiella tillgångar, affärsmodell mm?
• Hur påverkas redan befintlig verksamhet om sådan finns?
• Finns det förutsättningar i omvärlden som påverkar ett beslut tex förändringar i lagstiftning, infrastruktur mm
• Finns det alternativ till ett köp?
• Egen tid för genomförande?
• Hur hittar jag ett köpvärt företag?
• Kan ett köp ske på olika sätt?
• Hur beräknar jag värdet?
• Hur finansierar man ett köp?
• Har jag ekonomiska resurser för ett köp?

Ett väl genomtänkt företagsköp bygger på en noggrann analys av företagets ekonomiska och juridiska historia, ledning, nyckelpersoner, personal, administration, affärsmodell och utvecklingsmöjligheter. Ovanstående analys bygger naturligtvis på ett starkt intresse av det företag man analyserar men det gäller att inte vara allt för ”intresserad” eftersom man då kanske missar punkter som är avgörande för att köpet skall bli framgångsrikt.

Köp av företag kan i grunden göras på två sätt. Dessa är köp av andelar i aktiebolag eller köp av endast tillgångar i form av en så kallad inkråmsaffär. Köp av tillgångar kan vara aktuellt oavsett vilken bolagsform som säljaren bedriver sin verksamhet i idag. Grundförutsättningen vid alla företagsköp är att du som köpare har ett bolag (oftast ett aktiebolag). När det gäller köp av endast tillgångar (inkråm) så måste tillgångarna
köpas av ett bolag tex ett aktiebolag eller enskild firma.

Anacka erbjuder olika former av förvärvsanalyser.


Hans Gundmar

Tel: 0734-22 82 99

hans.gundmar@anacka.se