Generationsskifte

Ett generationsskifte är ett ägarskifte inom en familj. Nuvarande ägare överlåter sin andel i företaget till en eller flera barn. Nuvarande skatteregler underlättar idag denna process. Så långt är det enkelt. Svårigheterna med generationsskiften ligger oftast i att det är fler än ett barn i familjen. Alla är kanske inte intresserade eller kompetenta att ta över. Alla kan kanske inte finansiera ett köp av sin andel även om den är i sammanhanget lågt värderad. Alla är kanske inte överens om vilka roller man skall ha. Ibland finns partners till ägarens barn som har mycket synpunkter på genomförandet även om de i sak inte är involverade i ägarprocessen.

Vi ser på mjuka värden först. Vi ser på ekonomiska och praktiska förutsättningar därefter och ger er konkreta förslag på genomförande. Ni kan därefter välja om ni vill ha vårt stöd i själva genomförandet. Vill ni gå vidare kan vi hjälpa er med delar eller helheten.


Hans Gundmar

Tel: 0734-22 82 99

hans.gundmar@anacka.se