Generationsskifte

Ett generationsskifte är ett ägarskifte inom en familj. Nuvarande ägare överlåter sin andel i företaget till en eller flera barn. Nuvarande skatteregler underlättar idag denna process. Så långt är det enkelt. Svårigheterna med generationsskiften ligger oftast i att det är fler än ett barn i familjen. Alla är kanske inte intresserade eller kompetenta att ta över. Alla kan kanske inte finansiera ett köp av sin andel även om den är i sammanhanget lågt värderad. Alla är kanske inte överens om vilka roller man skall ha. Ibland finns partners till ägarens barn som har mycket synpunkter på genomförandet även om de i sak inte är involverade i ägarprocessen.

Vi ser på mjuka värden först. Vi ser på ekonomiska och praktiska förutsättningar därefter och ger er konkreta förslag på genomförande. Ni kan därefter välja om ni vill ha vårt stöd i själva genomförandet. Vill ni gå vidare kan vi hjälpa er med delar eller helheten.


Har du planer på att köpa eller sälja bolag och vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

 

Hans Gundmar

Tel: 0734-22 82 99

hans.gundmar@anacka.se