Ny delägare

Ett ägarskifte innebär naturligtvis inte alltid att hela företaget skall säljas. Processen för att nå målet liknar dock den som gäller vid köp eller försäljning av hela företaget.
Det finns dock viktiga skillnader som grundar sig på anledningen till att du som ägare vill se en eller flera nya delägare. Kanske handlar det om att ge en ny VD och/eller några nyckelpersoner en ägarroll för att stärka företagets utveckling och ge dessa personer del i en tillväxtresa.

Vi analyserar förutsättningarna och ger er konkreta förslag på genomförande. Vill ni gå vidare kan vi hjälpa er med delar eller helheten i genomförandet.


Hans Gundmar

Tel: 0734-22 82 99

hans.gundmar@anacka.se