Anacka Ekonomi

 

Vi är din nya ekonomiavdelning.

Vi är inte bara en redovisningsbyrå, utan vi är din ekonomiavdelning. Vi hanterar allting som har med ditt bolags ekonomi att göra, så som löpande bokföring, månadsrapporter, lön och bokslut. Som din ekonomiavdelning vill vi vara delaktiga i budget och prognosarbetet och vi gillar att utmana och att komma med förslag, inspel och idéer. Vi vill främst vara en disskussionspartner när det gäller att utveckla ditt bolags affärer genom att bidra med bra analyser och leverans av beslutsunderlag med hög kvalité.

Vi arbetar också aktivt tillsammans med ägare, styrelse och VD och är ofta anlitade att vara föredragande på styrelsemöten.

Vi gillar digitalisering och arbetar aktivt tillsammans med våra kunder för att hitta nya effektiva lösningar och har erfarenhet från många olika affärssystem.

Välkommen att kontakta oss!