Beslutsstöd

Kompetensen har vi i huset

Det går inte att sätta mål utan bra underlag för beslut. Beslutsstöd kan vara ekonomiska rapporter, omvärldsanalyser och tidsplaner med kontrollpunkter.

På Anacka finns en hel avdelning med personalresurser som har kompetens och rutin för att ta fram bra beslutsstöd för din målstyrning.

Vi eftersträvar alltid att du får ditt beslutsstöd rykande färskt i digital form, just in time. Vi kompletterar naturligtvis de fakta du får av oss med kommentarer och förslag.

Precis som i alla andra situationer där vi har möjligheten och förtroendet att påverka så tar vi på Anacka fullt ansvar för de råd och anvisningar vi ger.


Andreas Molander

Tel: 0768 – 14 71 47

andreas.molander@anacka.se