Målstyrd Företagsutveckling

Låt det som triggar dig också styra dig.

Anackas kundlöfte är Målstyrd Affärsutveckling. Vi hjälper dig att sätta målen och vi hjälper dig att nå dem. Lätt att säga men ett löfte som kräver mycket erfarenhet och kompetens att infria.

Det finns en oerhörd kraft i målstyrning och det är ofta oerhört stimulerande att jobba med tydliga mål, oavsett om de är hårda, mjuka eller en mix av båda delarna. Vi ser denna kraft och vad den kan åstadkomma varje dag!

Målstyra genom ägardirektiv.

Målen utgår alltid från dig och från dina triggers och ambitioner. Det är där som drivkraften har sin grund. Vi brukar eftersträva att samla alla de mål och värderingar som är viktiga för ägarna i ett tydligt utformat ägardirektiv. Ägardirektivet blir då det fundament som din verksamhet förankras i och med det på plats blir styrningen så mycket enklare!

Att målstyra genom ägardirektiv är inte ett krav, men väl en modell som fungerar oavsett setup: En eller flera ägare, egen eller extern företagsledning. Det håller isär de olika rollerna ägare-operativ ledning även när det är samma personer på båda stolarna.

Vi på Anacka ser inte till konstruktionen utan bara till företagets mål. Skulle vi däremot av något skäl bedöma att konstruktionen står ivägen för målen så kommer vi att tala om det.


Andreas Molander

Tel: 0768 – 14 71 47

andreas.molander@anacka.se