Styrmöte

Välkommen till ditt eget möte!

Vi har en egen styrprocess som våra kunder gillar: Vi kallar det Styrmöte®. Du kan betrakta det som kombinerat styrelsemöte och ledningsgruppsmöte men mer tempo och inspiration. Normalt genomförs 4-6 styrmöten per år med de kunder som väljer arbetsformen.

På ett Styrmöte® är det vi på Anacka som håller i tömmarna och ansvarar för att en agenda med rätt prioriteringar och för att all formalia kring mötet uppfylls. På så sätt kan du själv fokusera på det som mötet skall avhandla istället för på mötesteknikaliteter.

Vi följer också upp beslutspunkterna och ger dig råd kring genomförandet. Precis som i alla andra situationer där vi har möjligheten och förtroendet att påverka så tar vi på Anacka fullt ansvar för de råd och anvisningar vi ger.


Andreas Molander

Tel: 0768 – 14 71 47

andreas.molander@anacka.se