Kontakt

 

 

Annette Ögren

Annette har lång erfarenhet av styrelsearbete i ett flertal bolag och branscher och är en av företagets grundare. Hon anlitas regelbundet i ägarskiftesprocesser, omstruktureringar samt externa förvärv och avyttringar. Annette engageras också i olika utbildningssammanhang, bland annat av Handelskammaren för deras VD- och styrelseutbildningar. Annette är diplomerad Företagskonsult och utbildad i ekonomi vid Borås Högskola.

annette.ogren@anacka.se

0703-13 91 80

 

Robert Carlén

Robert är en av grundarna av bolaget och har sedan starten 2003 fokuserat på styrelsearbete hos våra kunder. Han har samlat på sig en ovärderlig erfarenhet och kunskap om hur man skapar tillväxt i ägarledda bolag. En av Roberts unika egenskaper är hans förmåga att hantera hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa drivet framåt. Robert har läst företagsekonomi och juridik vid Lunds Universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

robert.carlen@anacka.se

0706 - 72 12 77

 

Andreas Molander

Andreas har mer än 12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har engagemang både som ledamot och styrelseordförande i fler av bolagets kunder. Andreas anlitas ofta i olika ägarskiftesprocesser, omstruktureringar samt externa förvärv och avyttringar Sedan 2016 är Andreas vårt företags Vd. Andreas har en kandidatexamen inom företagsekonomi från Växjö universitet.

andreas.molander@anacka.se

0768 - 14 71 47

 

Camilla Hallman

Camilla arbetar som administratör med löpande uppdrag inom bokföring, avtalsfakturering, fakturering och avstämningar samt månadsbokslut. Camilla anlitas också av våra kunder inom området personal och arbetsrätt. Camilla har läst ekonomi vid Högskolan Väst.

camilla.hallman@anacka.se

0522-164 50

 

Karina Knutsson

Karina arbetar som redovisningsekonom med löpande bokföring, avstämningar, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt avrapportering. Karina har läst ekonomi på Högskolan Väst.

karina.knutsson@anacka.se

0522-164 50

 

Monika Skoogh

Monika har mer än 10 års erfarenhet som Ekonomiansvarig/Controller. Hon arbetar främst med att stödja affärsansvariga i sitt dagliga arbete med ekonomiuppföljning och analyser samt att arbeta fram års-kvartals- och månadsbokslut. Monika har också erfarenhet från Due Diligence processer där hon rådgivit och supportat vid ett antal större och mindre förvärv. Monika har läst redovisning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

monika.skoogh@anacka.se

0522-164 50

 

Elin Ljunggren

Elin arbetar främst med ekonomistyrning i form av budget- och prognosarbete samt uppföljning av nyckeltal och analyser. Elin bistår även kunder med omvärldsbevakning och affärsrådgivning. Elin har kunskap och erfarenhet av värdering av mindre- och medelstora företag. Elin har en kandidatexamen i Företagsekonomi med analytisk inriktning från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

elin.ljunggren@anacka.se

0702 820 562

 

 

Seniora rådgivare

 

 

Staffan Melin

Staffan anlitas som senior rådgivare inom områden som affärsutveckling och strategirealisering samt inom organisationsutveckling med målet att hitta den utformning som bäst matchar nuvarande affärsbehov. Han genomför också uppdrag inom Chefsrekrytering och Headhunting till exekutiva tjänster. Staffan har innehaft flera VD-tjänster, både som anställd och inhyrd VD samt i bolag där han själv varit huvudägare. Staffan har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Lunds Universitet och en civilingenjörsexamen från CTH

staffan.melin@nischexecutive.se

070-689 46 24

 

Hans Gundmar

Hans har lång erfarenhet av att driva företag i olika branscher. Sedan 2002 är han främst arbetat som rådgivare inom affärsutveckling och ägarskiftesprocesser. Hans har en ekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och högskoleutbildning från Kairos Future i Stockholm.

hans.gundmar@anacka.se

0734 - 22 82 99

 

 

Göteborg

World Trade Center

Mässans gata 10, våning 7

412 51 Göteborg

Tel. 0312-264 50

Uddevalla

Enekasvägen 4 451 55 Uddevalla

Tel. 0522-164 50

Grundsund

Östra Kajen

451 79 Grundsund

Tel. 0522-164 50