Våra Kunder

”Jag har anlitat Anacka sedan 2010 och vill påstå att vi aldrig kommit dit vi är i dag utan den hjälp vi fått med struktur, expansion och varumärkesbyggande. Personligen har jag haft stor nytta av Robert Carléns djupa kunskap och långa erfarenhet inom affärsutveckling. Jag har även vid flera tillfällen fått möjlighet att få hjälp av Annette Ögrens specialistkunskap.

Jag kan varmt rekommendera Anacka till alla företagsledare med ambitionen att utveckla sitt företag. Anacka gör stor skillnad”

- Vd, företag inom försäkringsbranschen

”Anacka medverkar sedan några år tillbaka i vårt styrelsearbete. Deras fokus på struktur, lönsamhet och strategiska tillväxtfrågor har satt en positiv prägel på hela företaget.

Nu arbetar vi alla tillsammans framåt med rätt frågor på agendan. Vi står starkare och är mer fokuserade och kommer kunna möta oförutsägbara händelser på ett betydligt bättre sätt än tidigare.”

- Vd, inom bygg och fastighetsbranschen

”När jag skulle göra mitt första egna företagsförvärv insåg jag snabbt att det krävdes specialistkompetens inom en rad olika områden som jag själv inte hade. För att känna mig trygg bestämde jag mig för att anlitade en extern konsult. Valet föll då på Företagsstyrning Väst som snabbt tog ett helhetsansvar från inledande förberedelser, förhandling, avtal och ända till själva tillträdet. Mitt samarbete med Anacka har löpt på sedan dess, främst handlar det om olika insatser för ökad tillväxt och lönsamhet i flera av mina bolag.

Jag hoppas att jag snart ska göra ett nytt förvärv och kommer då självklart anlita Anacka igen.”

- Vd, företagsägare och entreprenör

”Vi har använt Anacka för internutbildningar som moderatorer i en förvärvsprocess och dessutom för ett pågående styrelseuppdrag och är mycket nöjda med samarbetet.

Anacka har varit en viktig samarbetspartner i vår utveckling och på vår tillväxtresa.”

- Företagsledare, entreprenörsföretag specialiserat på putsning och murning